Aktualności - Spinko Sp. z o.o. 

Aktualności

04.2016 – Dział Szkoleń

W Spinko utworzono Dział Szkoleń, którego głównym celem jest adaptacja pracownika w firmie oraz przyjęcie i przyswojenie przez niego nowych zadań. Dział ten wyposażony jest w salę szkoleniową oraz warsztat ze stanowiskami, na których znajdują się symulatory maszyn obróbczych, narzędzia obróbcze, środki kontrolno-pomiarowe, wzory i antywzory wyrobów produkowanych w Spinko, dokumentacja techniczna oraz wiele innych przyrządów używanych w naszych procesach produkcyjnych. Nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem samodzielnej pracy na stanowisku operatora CNC przechodzi 3-miesięczny cykl szkoleń, który pomaga mu we wdrożeniu się do przyszłej pracy jako OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH. W Dziale Szkoleń prowadzone są również praktyki zawodowe uczniów szkół średnich.

Spinko to organizacja ucząca się - wyznając tą koncepcję wszyscy pracownicy nieustannie rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Dzięki procesowi ciągłego doskonalenia gwarantujemy rozwój organizacji, a co za tym idzie lepsze wyniki.

2015 – Inwestycje na odlewni.

Rozwojowi Spinko towarzyszy rozbudowa oraz modernizacja parku maszynowego. Kolejną inwestycją są zautomatyzowane gniazda odlewnicze do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium. Gniazdo wyposażone jest w piec dozujący, robot odbierający detale i prasę okrawającą. 

2015 – Inwestycje na hali obróbki.

Na hali obróbki aluminium zainstalowano i uruchomiono trzy dwuwrzecionowe frezarki z robotem do za- i wyładunku detali. Frezarki te zapewniają osiągnięcie wysokiej jakości obrabianych korpusów i zmniejszenie kosztów produkcji.

28.05.2014 - Nowa hala odlewni oddana już do użytku.

Kolejnym efektem rozwoju Spinko jest nowa hala odlewni o powierzchni 1 662 m2 , której budowa zakończyła się w marcu 2014. Dzięki tej rozbudowie zwiększyły się nasze zdolności produkcyjne wyrobów aluminiowych. W tym roku planujemy zakup jednego w pełni zautomatyzowanego gniazda odlewniczego, a docelowo czterech takich gniazd.

28.05.2014 - Nowa hala narzędziowni oddana już do użytku.

W maju 2014 Spinko zakończyło rozbudowę nowej narzędziowni. Przebudowana hala o powierzchni 800  m2 została wyposażona w nowe maszyny i urządzenia tj.: frezarka AGIE Charmilles, elektrodrążarka AGIE, myjka ultradźwiękowa. Dzięki temu mamy większe możliwości produkcji nowych form oraz regeneracji oprzyrządowania.

09.04.2013 - Nowa hala magazynowo - produkcyjna oddana już do użytku.

Rozwojowi Spinko towarzyszy rozbudowa oraz modernizacja parku maszynowego. Dlatego efektem ostatnich inwestycji jest nowa hala magazynowo-produkcyjna. Hala o powierzchni 5872 m2 została oddana już do użytku. Dzięki temu zwiększyły się nasze możliwości uruchomienia dodatkowej produkcji dla obecnych oraz potencjalnych Klientów.

Na powierzchni ok. 880 m2 zorganizowano magazyn wysokiego składowania z 6 poziomami składowania i zainstalowano regały przesuwne firmy DEXION. Regały te są obsługiwane poprzez system lokalizacji miejsc paletowych Microsoft Dynamics Axapta.

 

Nasi
Partnerzy
w biznesie: